Динамик I-Hunt XSB, Bluetooth, 100dB
Динамик I-Hunt Handheld Game Call, 100dB